SYNTHOSIL-350
SILICON OIL "300CST"

Dimethyl PolySiloxane

Viscosity : 350
Temp. Range : -54°C to 310°C
SYNTHOSIL-1000
SILICON OIL "1000CST"

Dimethyl PolySiloxane

Viscosity 1000
Temp. Range -50°C to 300°C